ODTÜ - TSK Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi


Askeri Ağlar İçin Bilgi Güvenliği Simülasyonu (AABGS)

AABGS projesi STM A.Ş., AnelARGE ve ODTÜ-TSK MODSİMMER tarafından Savunma Sanayii Müsteşarlığı için geliştirilmiş bir fizibilite çalışmasıdır. 6 aylık bir çalışma sonucunda proje başarıyla tamamlanmış ve kabulü ODTÜ-TSK MODSİMMER Görsel Analiz ve Değerlendirme Laboratuvarı’nda yapılmıştır. Projenin amacı askeri ağlar için siber saldırıların ve bilgi akışının simüle edilmesi ve trafik analizi yapılmasıdır. Bu kapsamda trafik analizi, ağ destekli yetenek topolojisi trafik analizi, altyapı boşluk analizi, barış ve savaş durumu analizleri, siber saldırı ve savunma sistemleri analizleri, varsayıma dayalı (what-if) senaryolar, komuta kontrol ve bilgi sistemleri planlama ve analizi ve bütünleşik senaryoların gerçekleştirimi sağlanmıştır.


AABGS projesinde MODSİMMER, 4 öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi ve 2 bilimsel proje uzmanıyla katkı sağlamıştır. Proje için MODSİMMER 2 iş paketini üstlenip görevlerini başarıyla tamamlamıştır. Bu iş paketlerinden ilki gözden geçirme olup, AnelARGE firması tarafından oluşturulan taslak fizibilite raporu, nihai fizibilite raporu ve sistem tasarım raporu, ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilmiştir. Her bir gözden geçirme sonucunda ortaya çıkan görüşler STM A.Ş. ve AnelARGE tarafından dikkate alınarak projede çeşitli güncellemeler yapılmıştır. MODSİMMER’in tamamladığı bir diğer görev ise görselleştirme iş paketidir. Bu kapsamda, Görsel Analiz ve Değerlendirme Laboratuvarı geliştirilmiş ve simülasyonlar sonucunda ortaya çıkan analizlerin çok sayıda kullanıcıya hitap etmesi sağlanmıştır. Yine bu iş paketi içerisinde, MODSİMMER tarafından gerçekleştirilen AABGS görselleştirme yazılımıyla, ağ üzerinde organizasyonel düzeydeki verilerin özetlenerek ve çeşitli grafiklerle desteklenerek kullanıcılara gösterimi sağlanmıştır.

Proje çıktısı olan AABGS ürünü ODTÜ-TSK MODSİMMER Görsel Analiz ve Değerlendirme Laboratuvarı’nda kurulu olup araştırma ve geliştirme çalışmaları için kullanıma açıktır.

 

Proje Ekibi ve Çalışmalar: 
- 4 Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi, 2 Bilimsel Proje Uzmanı
- Mayıs 2011 - Kasım 2011.
- Görselleştirme iş paketi, gözden geçirme iş paketi.  


AABGS yazılımından bir görünüm