ODTÜ - TSK Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi


Sensör Simülasyonu (SENSİM)

 

Sensör Simülasyonu (SENSİM) Muharebe Sahası Algılama Sistemi kapsamında arazinin bitki örtüsü, yol, bina vb. detaylarıyla modellenmiş, 2B ve 3B görselleştirme yapılmıştır. Bu sistemle; hareketli (yer ve hava) ve sabit sensör platformları ve sistemlerinin tespit ve teşhis etkinliği ve maliyet kriterlerine göre tip ve sayılarının seçimi, konumlandırılması ve kapsama alanı tespiti yapılabilmektedir. Ayrıca sensörlerin arazi üzerinde maliyet-etkin konumlarının sezgisel (heuristic) yöntemlerle belirlenmesine olanak sağlanmıştır.

 

SENSİM

 

SENSİM Üst Seviye Görünüm

 

Proje Ekibi ve Çalışmalar:
- 2 Öğretim Üyesi, 5 Araştırma Görevlisi 
- Ağustos 1999 - Aralık 2000. 
- Arazinin bitki örtüsü, yol, bina vb. detaylarıyla modellenmesi, 2B ve 3B görselleştirme. 
- Önem ve koyulabilirlik haritaları. 
- Hareketli (yer ve hava) ve sabit sensör platformlarının, tespit ve teşhis etkinliği ve maliyet kriterlerine göre tip ve sayılarının seçimi, konumlandırılması ve kapsama alanı tespiti. 
- Genetik algoritma kullanılarak sensörlerin maliyet-etkin konumlarının belirlenmesi