ODTÜ - TSK Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi


Kara-Kara Muharebelerinin Modellenmesi ve Simülasyonu (KAMMOS 1)

Bilimsel yöntemleri kullanarak K.K.K.nın tehdide yönelik olarak kara-kara muharebelerinde silah ve mühimmatının gerçekçi bir planlamasını yapmayı hedefleyen K.K.K. Silah ve Mühimmat Planlaması Sistemi Projesi'nin gerçekleştirilebilmesi için gereken altyapıya katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiştir. Bir muharebe senaryosuna göre, muharebenin her safhasında yer alan düşman (kırmızı) kuvvetlere, hedeflenen süre içinde hedeflenen oranda zayiat verebilmek için eldeki dost (mavi) kuvvet silah etkinliğinin ne ölçüde kullanılması gerektiği belirlenir. Muharebenin her safhasında mavi birimler kırmızı birimlere atanır, atamaların hedefleri sağlayıp sağlamayacağı test edilir. Muharebenin bir safhasından diğerine değişebilen dinamik faktörler dikkate alınır. Genellikle statik olarak hesaplanan silah etkinlik katsayıları yarı-dinamik olarak hesaplanır.

 

 

KAMMOS 1


KAMMOS-1 Safhalar Arası İlişkiler


Proje Ekibi ve Çalışmalar:
- 2 Öğretim Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi
- Mayıs 2000 - Nisan 2001
- Gerçekçi ve tehdide yönelik mühimmat planlama yapmak
- Kara-kara muharebelerinin safhalar halinde analizi
- Her safhada:

-Hedef tahsis
-Lanchester zayiyat modeli
-Hedef tahsis katsayıları güncelleme
-Dinamik silah etkinlik katsayıları
-Dinamik faktörler:
*Kontrol edilebilen: takviye, yenileme vb.
*Kontrol edilemeyen: hava koşulları, arazi koşulları vb.