ODTÜ - TSK Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi


Kara-Kara Muharebelerinin Modellenmesi ve Simülasyonu (KAMMOS 2)

Taktik Seviyede Tehdite Yönelik Mühimmat Planlanması Projesi (KAMMOS 2) projesi, K.K.K. Silah ve Mühimmat Planlama Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile K.K.K.lığının kara-kara muharebelerinde kullanacağı silah ve mühimmat ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için tehdit unsurlarının niteliği ve niceliğini dikkate alarak, dost kuvvetlerin belirlenecek taktik seviye kara-kara muharebe senaryoları altında gerçekleştireceği muharebelerin modellenmesi ve simülasyonlarının yapılması, bunun sonucunda da düşmanı imhaya yönelik optimal dost kuvvet (silah+mühimmat) yapısının belirlenmesinin yanı sıra mühimmat harcamalarının hesaplanması yapılmaktadır.

 
KAMMOS 2

KAMMOS-2 Hesaplama Modeli Bileşenleri


Proje Ekibi ve Çalışmalar:
- 3 Öğretim Üyesi, 5 Araştırma Görevlisi
- Mart 2004 - Haziran 2005
- KAMMOS 1’in devamı
- Kara-kara muharebelerine yönelik olarak gerçekçi silah ve mühimmat planlaması
- Özgün bir planlama metodolojisi
- Statik silah mühimmat değerlerinin güncellenmesi
- Kontrol parametrelerinin değerlendirilmesi
- Karar destek sistemi aracılığıyla:
         - Senaryo oluşturma ve saklama
         - Senaryo sonuçları saklama