ODTÜ - TSK Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi


ODTÜ-TSK MODSİMMER Doğrulama-Geçerleme ve Onaylama Birimi oluşturulması

Modelleme ve Simülasyon alanında geliştirilen projelerin gerçekçiliğinin ve dünyada kabul görmüş standartlara uygunluğunun uzmanlar tarafından denetlenmesi ve birlikte çalışabilirliğinin artırılması gibi amaçlarla geliştiricinin ve müşterinin haklarını gözetecek tarafsız bir otoriteye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda 2015 yılı içerisinde ODTÜ-TSK MODSİMMER'de bağımsız bir birim kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan Doğrulama-Geçerleme-Onaylama (DGO) faaliyetlerinin TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı'na uygunluğu Türk Standartları Enstitüsü tarafından Ağustos 2016'da belgelenmiştir.