ODTÜ - TSK Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi


Sıkça Sorulan Sorular

 

1) MODSİMMER Nedir?


MODSİMMER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından kurulmuş olan bir Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi'dir.

2) MODSİMMER Niçin Kurulmuştur?


MODSİMMER, savunmaya yönelik MODSİM tasarım ve teknolojilerini ulusal yeteneklerle geliştirmeyi hedeflemiş bir birim olarak güçlü bir altyapıya sahip olmanın anlayışı içindedir. Bu anlayış çerçevesinde, gerçek zamanlı ve   yüksek çözünürlüklü görsel/sanal simülasyon sistemleri ile ileri seviyedeki analitik model ve bütünleşik/yüksek çözünürlüklü yapıcı  simülasyon sistemlerinin geliştirilmesi öngörmüştür ve bu amaca hizmet etmek için kurulmuştur.

3) MODSİMMER Ne Zaman Kurulmuştur?


Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve ODTÜ arasında 19 Kasım 1998'de imzalanan protokol ile MODSİM-LAB olarak kurulmuştur. 24 Haziran 1999'da ODTÜ yerleşkesinde yapılan yeni binasında hizmete açılmıştır.

 

4) MODSİMMER’in Organizasyon Yapısı Nasıldır?


Merkez organizasyon yapısını buraya tıklayarak görebilirsiniz.


5) Modelleme ve Simülasyon Nedir?


Modelleme:

Model, sistemi incelemek üzere sistemin örneği olarak tanımlanır. Ayrıca model, sadece sistemin bir yardımcısı değil, aynı zamanda sistemin basit bir şeklidir. Diğer yandan model, gerçek sistemden alınan sonuçlara İzin verecek şekilde detaylı olmalıdır. Değişik araştırmalar için, aynı sistemin farklı modelleri de kurulabilir.

Simülasyon:

Simülasyon, teorik ya da gerçek fiziksel bir sisteme ait neden-sonuç ilişkilerinin bir bilgisayar modeline yansıtılmasıyla, değişik koşullar altında gerçek sisteme ait davranışların bilgisayar modelinde izlenmesini sağlayan bir modelleme tekniğidir. Simülasyon, gerçek hayattaki olayların bilgisayar ortamına aktarılması işlemidir. Sanal ortamlar sağlayan yazılımlardır. Bir sistemin simülasyonu, bu sistemi temsil edebilecek bir model oluşturma işlemidir.


6) MODSİMMER’in Geliştirdiği Projeler Nedir?

 

Projeler hakkında bilgi almak için tıklayınız.