ODTÜ - TSK Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi


Taktik Ortam Destek Sistemi (TODES)

TODES projesi STM A.Ş., AnelARGE ve ODTÜ-TSK MODSİMMER tarafından Savunma Sanayii Müsteşarlığı için geliştirilen bir fizibilite çalışmasıdır. TODES projesi, 6 aylık bir çalışma sonucunda 2012 yılı Kasım ayında tamamlanmıştır. AABGS projesinin devamı niteliğinde olan bu projenin amacı, ağ destekli yeteneğin temel prensiplerinden olan ortak durumsal farkındalığın komuta kontrol merkezinde ve taktik saha seviyesinde mobil teknolojiler kullanılarak anlatılmasıdır. MODSİMMER’in de önerisi sonucunda proje sonunda bir canlı-sanal-yapısal(live-virtual-constructive) simülasyon örneği ortaya konmuştur.


TODES projesinde MODSİMMER, 4 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisiyle projeye katkı sağlamıştır. AABGS projesinde olduğu gibi MODSİMMER görselleştirme ve gözden geçirme olmak üzere 2 iş paketi üstlenmiştir. Gözden geçirme iş paketi kapsamında, ilgili öğretim üyeleri tarafından sistem tasarım dökümanı, taslak fizibilite raporu, nihai fizibilite raporu, sistem test planı, sistem test tanımları dökümanı ve kullanım konsepti dökümanı gözden geçirilmiştir. Görselleştirme iş paketi kapsamında ise AABGS projesinde hazırlanan görsel ortamın geliştirilmesi ve proje kapsamında temin edilen yazılım ve donanım araçlarının Görsel Analiz ve Değerlendirme Laboratuvarı’na kurularak bu laboratuvarın geliştirilmesi MODSİMMER tarafından sağlanmıştır.

Proje çıktısı olan TODES ürünü ODTÜ-TSK MODSİMMER’e kurulmuş olup araştırma ve geliştirme çalışmaları için kullanıma açık durumdadır.

 

Proje Ekibi ve Çalışmalar:

- 4 Öğretim Üyesi, 6 Araştırma Görevlisi  
- Nisan 2012 - Kasım 2012  
Görselleştirme iş paketi, gözden geçirme iş paketi.  


TODES yazılımından bir görüntü