ODTÜ - TSK Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi


İnsan Faktörü Araştırma Laboratuvarı

İnsan faktörü araştırma laboratuvarında insan-bilgisayar etkileşimini araştırmak amacıyla deneyler yapılmaktadır. Bu kapsamda, aşağıdaki cihazlar MODSİMMER laboratuvarında kullanılmaktadır.

 
Optik İşlevsel Beyin Görüntüleme Cihazı (fNIR)
Beynin ön korteksindeki nöron aktivitelerini ve hemodinamik tepkiyi inceleyebilme özellikliğine sahip optik görselleştirme teknolojisidir. fNIR algılayıcıları ön korteksteki oksijen seviyelerine bakarak denek farklı işlevleri gerçekleştirirken gerçek zamanlı oksi-hemoglobin ve deoksi-hemoglobin miktarı verilerini görüntüler. Kalp ritmi, kan basıncı, ECG, EDA gibi birçok fizyolojik veriyi de kullanarak insan performans değerlendirmesi, duyu yitimi derinliği, ağrı sızı değerlendirmeleri, sanal gerçeklik, nörorehabilitasyon, otizm ve yalan algılamaya yönelik ölçüm ve hesaplamalar yapabilecek yeterlilikte bir sisteme sahiptir.

 

 

FNIR

 

Göz İzleme Cihazı
Göz hareketlerini gerçek zamanlı olarak kaydederek üzerinde farklı işlemler gerçekleştirilebilecek verilere dönüştürür. Toplanan veriler analiz yazılımı yardımıyla işlenir.


İnsan Uyarım Sistemi
Psikofizyoloji deneyleri için deri iletkenliği ve göz kırpma ölçümleri sağlar. Ayrıca insan ölçüm yazılımını da bulundurmaktadır.