Hareket  Yakalama Cihazı

Hareket yakalama teknolojisi, gelişmiş donanım ve yazılım teknolojilerini kullanarak gerçek zamanlı karmaşık hareketleri yakalamaya yarar. Bu teknoloji genellikle oyun ve filmlerde, askeri uygulamalarda ve spor faaliyetlerinin analizinde kullanılmaktadır. ODTÜ - TSK MODSİMMER’de bulunan sistem görüntü yakalama işlemini optik kameralarla yapmaktadır. Sistemde 8 adet kamera vardır. Her kamera 3600x3600 çözünürlüktedir. Sistemin görüntü yakalama hızı saniyede 480 karedir. Sistem yeni kameralar eklenmesi ile 48 kameraya kadar genişletilebilir özelliktedir. Kameralardan alınan verilerin işlenmesi için sunulan sistem ile kameralar arasında iletişim Ethernet üzerinden yapılmaktadır, gecikme süresi 10 ms’den azdır. Sistemin içerisinde kameraların yanında kameraları bağlayacak bir adet hub ve verileri toplayacak bir adet sunucu bilgisayar bulunmaktadır. Kullanım koşulları başvuru formunda belirtilmiştir.

 

Hareketli Platform

Eğitim simülatörleri, eğitimlerin amaçlandığı araçların yüksek seviyelerde gerçekçi benzetim modellerinin ulusal ve uluslar arası sertifika protokollerine uygun şekilde benzetim uygulanmasını öngörmektedir. Araştırma simülatörleri ise bilimsel çalışmaların ilgili disiplinlerde istenilen araştırmanın verimli bir şekilde yapılabilmesini sağlamaya yönelik olarak geliştirilmektedir. Yüksek maliyetleri olan eğitim ve araştırma simülatörleri, genellikle belirli bir tip araca veya araç sınıfına yönelik olarak tasarlanıp üretilmektedir.

 

Özellikle araştırma simülatörleri düşünüldüğünde, farklı disiplinlerden araştırmacıların ortak bir simülatör üzerinde çalışma yapmasını sağlayacak ve istenilen araç konfigürasyonuna hızlı bir şekilde dönüştürülebilecek genel amaçlı bir simülatörün tasarımı ve geliştirilmesi ODTÜ-TSK MODSİMMER bünyesinde projelendirilmiştir.

 

Bu simülatör, farklı dinamiklere sahip kara, deniz ve hava araçlarının hareketli bir platform üzerinde, görsel ortam içerisinde benzetiminin yapılmasını sağlayacaktır. Modüler ve dinamik donanım ve yazılım altyapısı sayesinde farklı araştırma ve eğitim alanlarında ihtiyaç duyulan benzetim modelleri, aynı simülatör kabini içerisinde kolay ve etkin bir şekilde kullanılabilecektir. Sistemin donanım ve yazılım altyapısının önemli bir bileşeni olan hareketli platform sistemi, tasarlanan genel bir yazılım mimarisi ile kullanıcının sağladığı yazılımlarla haberleşerek kontrol edilmektedir.

Kullanım koşulları başvuru formunda belirtilmiştir.

 

Optik İşlevsel Beyin Görüntüleme Cihazı (fNIR)

Beynin ön korteksindeki nöron aktivitelerini ve hemodinamik tepkiyi inceleyebilme özellikliğine sahip optik görselleştirme teknolojisidir. Fnır algılayıcıları ön korteksteki oksijen seviyelerine bakarak denek farklı işlevleri gerçekleştirirken gerçek zamanlı oksi-hemoglobin ve deoksihemoglobin miktarı verilerini görüntüler. Kalp ritmi, kan basıncı, ECG, EDA gibi birçok fizyolojik veriyi de kullanarak insan performans değerlendirmesi, duyu yitimi derinliği, ağrı sızı değerlendirmeleri, sanal gerçeklik, nörorehabilitasyon, otizm ve yalan algılamaya yönelik ölçüm ve hesaplamalar yapabilecek yeterlilikte bir sisteme sahiptir. Kullanım koşulları başvuru formunda belirtilmiştir.

  

Kablosuz Sensör ağı

Kullanıcıların ışık, sıcaklık, nem, basınç sensörlerinden oluşan bir ağ ile bu değerlerin belli bir alanda değişimini izlemesine yarar. Kullanım koşulları başvuru formunda belirtilmiştir.  Mevcut sensörlerin listesi aşağıda verilmiştir.

  • MTS420CC IRIS/MICA Işık, Sıcaklık, Nem, Hava Basıncı, Sarsıntı ve GPS sensörleri içeren devre kartı
  • MTS310CB IRIS/MICA Işık, Sıcaklık, Akustik, Sarsıntı ve Manyetik sensörleri içeren devre kartı
  • MTS300CB IRIS/MICA Işık, Sıcaklık ve Akustik sensörleri içeren devre kartı
  • MIB600CA IRIS/MICA Ethernet-Bilgisayar Arayüz devre kartı
  • XM2110CA IEEE 802.15.4/ZigBee uyumlu 2.4GHz IRIS kartı
  • IMB400CA Imote2 Multimedya Sensör devre kartı (kamera, ses, PIR)
  • IPR2400CA Imote2 2.4GHz Radyo İşlemci devresi
  • TPR2420CA IEEE 802.15.4 TelosB Mote (sıcaklık, nem ve ışık sensörleri)
  • WSN-PRO2110CA IRIS Profesyonel Kit

  

Göz İzleme Cihazı

Göz izleme cihazları kullanıcının odaklandığı noktaları izleyen sistemlerdir. ODTÜ- TSK MODSİMMER’de bulunan taşınabilir göz izleme cihazı, verileri gerçek zamanlı olarak kaydetmektedir. Cihaz, market araştırmaları, spor aktiviteleri, araç kullanımı, okuma, güvenlik ve eğitim gibi kullanıcının aktif olduğu durumlarda hem iç hem de dış ortamda kullanılabilmektedir. Kullanım koşulları başvuru formunda belirtilmiştir.

 

Görsel Analiz ve Değerlendirme  Laboratuvarı

Yüksek miktarda karmaşık verilerin gösteriminde bu verileri inceleyecek kişilerin hızlı bir şekilde durumu algılayıp karar verebilmeleri gerekmektedir. Bunun için çeşitli teknikler ve sistemler kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan en önemli sistemlerden birisi de verinin gösteriminde kullanılan yüksek çözünürlüklü büyük ekranlardır. Komuta kontrol sistemleri, afet yönetim sistemleri gibi uygulama alanlarının yanı sıra bilgi gösterimi, durumsal farkındalık gibi araştırma konuları içerisinde de kullanılabilmektedirler. ODTÜ TSK MODSİMMER bünyesinde oluşturulmuş olan bu örnek sistem içerisinde farklı konfigürasyonlarda gösterimi destekleyecek ters projeksiyon sistemi ile birlikte toplam 6 adet projektör ve birçok monitör yer almaktadır. Çeşitli gösterim gruplamaları için özel grafik kartları ve görüntü çoklayıcılar ile birlikte bu gösterimde yüksek miktarda verileri işleyebilecek özel bir konfigürasyona sahip sunucu da görsel analiz ve değerlendirme laboratuvarında bulunmaktadır.

 

Yüksek Çözünürlüklü Görselleştirme Odası, akrilik ekran üzerine görüntü yansıtan 6 yansıtıcıdan oluşan kısa atımlı ters yansıtma ve görüntüleme sistemine sahiptir. Yansıtıcılar 1280x1024 çözünürlük, 24 bit renk ve 400:1 kontrast oranındadır. Yansıtıcı cihazlar akrilik ekrana 50 cm den 100 cm’ye kadar değişik uzaklıklarda bozulma oluşturmadan görüntüyü yansıtabilmektedir. Sistemde bulunan ekranın kazanım değeri bakış açısından bağımsız olarak 0.8 ile 0.5 arasındadır. Kullanım koşulları başvuru formunda belirtilmiştir.

 

İnsan Uyarım Cihazı

İnsanların uyaranlara karşı değişen deri iletkenliği, göz kırpma sıklığı gibi psikofizyolojik değişkenlerini ölçmeye yarar. Kullanım koşulları başvuru formunda belirtilmiştir.

 

Askeri Ağlar için Bilgi Güvenliği Simülasyonu

2011 yılında gerçekleştirilen AABGS projesinin ürünü kullanıma açıktır ve ücretsizdir. Bu hizmet için modsim@metu.edu.tr ile irtibata geçiniz.

 

Taktik Ortam Destek Sistemi

2012 yılında gerçekleştirilen TODES projesinin ürünü kullanıma açıktır ve ücretsizdir. Bu hizmet için modsim@metu.edu.tr ile irtibata geçiniz.

 

ODTÜ-TSK MODSİMMER Laboratuvarlarında yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yayınlarda laboratuvarlara teşekkür etmek geleneksel bir davranış olmakla beraber yayının ortaya çıkmasında ODTÜ-TSK MODSİMMER Laboratuvarlarının katkısının ağırlıklı olması durumunda yayında adının geçmesi beklenmektedir.

 

Deney ve ölçüm talepleri için gerekli bilgiler için lütfen ODTÜ-TSK MODSİMMER İdari Büro ile iletişim kurunuz.

 

Tel: +90 312 210 55 74

Faks: +90 312 210 55 64

E-posta: modsim@metu.edu.tr