Son Güncelleme:
28/04/2022 - 18:10

Hedef

MODSİM, Algılama ve Bilişim teknolojileri ile birlikte, 21. yüzyıl harekat alanına yön verecek en önemli teknolojik öncelikler arasında yer almaktadır.

Savunma bütçelerindeki kısıtlamalar, genişleyen bilgi yoğun harekat alanı, sürekli değişen görev ihtiyaçlar, sürekli ve hızlı gelişen teknoloji, savaş senaryolarının daha dinamik, karmaşık ve bilgi yoğun olması, küçük ölçekli ve düşük yoğunluklu harekatın mesafece ve zamanca yaygınlaşması; harekat alanına yönelik analizlerin, personel temin-yetiştirme-istihdam faaliyetlerinin, öğretim ve eğitimin, silah ve sistem tedarik faaliyetlerinin klasik bilimsel yöntemler ve sadece mesleki tecrübeye istinaden yapılamayacağı gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

MODSİMMER vizyonu;

TSK'nin görevlerini daha etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yerine getirebilmesine destek sağlamak maksadıyla, ulusal MODSİM sistemlerinin 21. yüzyıl MODSİM teknolojilerine ve standartlarına uygun olarak tek bir sistem bütünlüğü içersinde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak, yaygınlaştırmak, gerekli MODSİM yönetimini ve teşkilâtlarını oluşturmak olarak tanımlanmıştır.

MODSİMMER misyonu;

Her an kullanıma hazır, operasyonel olarak geçerli, komuta-kontrol-haberleşme-bilgisayar-istihbarat-keşif-gözetleme ve hedef değerlendirme sistemleri ile entegrasyonu sağlanmış bütünleşik ve/veya yüksek çözünürlüklü ve müşterek harekâta yönelik analitik modellerin ve kapalı simülasyon sistemlerinin geliştirilmesi,

TSK'nın ihtiyaç duyacağı silâh sistemi, teçhizat ve malzemeler ile ilgili teknolojilerin ve konseptlerin araştırma - geliştirme - mühendislik sürecinde analiz edileceği temsili ortamların ve/veya sanal prototiplerin yaratılması,

Milli model ve simülasyon sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili ilke, usül ve standartların tanımlanması ve güncellenmesi,

Askeri MODSİM uygulamalarına yatkın uzman personel yetiştirilmesi, çözümleme/karar ve desteğin sağlanması,

Öğretim - eğitim - tatbikat,

ARGE/Mühendislik işlevi alanlarında simülasyon sistemlerinin geliştirilmesi,

Projelerde tekrarlanan maliyetlerin önüne geçecek altyapı çalışmalarının icrası,

Ulusal MODSİM standartlarının belirlenmesi,

Doğrulama, geçerleme ve onaylama makamı olunması ve

Simülasyon sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini ölçmeye ilişkin sertifikasyon yeteneğine sahip olunması sahalarını içermektedir.

MODSİMMER kalite politikası;

MODSİMMER, kuruluş çalışanlarının düşünce ve görüşlerini dikkate alarak, çalışanların ve müşterinin memnuniyetini hedef belirleyerek ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederek bir kalite politikası oluşturmuştur. Yılda en az bir kez yapılan Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarında gözden geçirilmektedir. MODSİMMER'in kalite politikası,

Modelleme ve simülasyon alanındaki akademik, bilimsel ve teknolojik birikimi kullanarak mükemmeliyet merkezi olarak çalışmak,

Başta TSK ve SSM olmak üzere müşteriye özel çözümler üretmek, müşterinin istek ve beklentilerini tam olarak karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak,

Çalışmalarımızda yasalara, yönetmeliklere, müşteri ve kuruluş şartlarına uymak,

Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,

Personelimizin eğitimini ve devamlı gelişimini sağlamaktır.