Son Güncelleme:
05/05/2022 - 11:18

1998 yılında ODTÜ, TSK ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı işbirliğiyle kurulan MODSİMMER, günümüzde teknoloji ve ürün geliştirmede kritik öneme sahip Modelleme ve Simülasyon alanında değişik disiplinlerden uzmanları ve akademisyenleri buluşturmaktadır. Bu bağlamda, modelleme ve simülasyon alanında çalışan kamu ve endüstri temsilcilerine yönelik bilgilendirici seminerler düzenlenmekte ve onlara ekonomik olarak erişilmesi zor yazılım ve donanım laboratuvarlarını kullanma fırsatı sunmaktadır. Ayrıca bu alanda Türkiye'de ilk konferans olan Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı'nın (USMOS) düzenlenmesinde öncü rol oynamaktadır.

Merkezimiz “Ulusal Modelleme ve Simülasyon Mükemmeliyet Merkezi” olma hedefiyle çeşitli çalışmalar yürütmektedir:

  • Modelleme ve Simülasyon altyapısına dair standartlar belirleme, geliştirme ve sertifikasyon çalışmaları

  • Ulusal ve uluslararası üniversite kaynaklarının planlı, etkili ve verimli kullanımının koordine edilmesi

  • Projelerin doğrulama, geçerleme ve onaylanma süreçleri için metodolojilerin belirlenmesi ve uygulanması

  • MODSİM alanında kamuya açık bilgilendirici etkinlikler düzenlemek ve tanıtım için son teknoloji prototiplerin hazır bulundurulması

  • Askeri ürünlerin prototiplerinin hazırlanmasına yardımcı olan TSK Müşterek Harekat Alanı Simülasyon Sistemi ve benzeri teknik altyapının oluşturulmasının ve geliştirilmesinin desteklenmesi

  • Askeri MODSİM uygulamalarında eğitimler ve konferans düzenlenmesi